+48 888 789 804
13 43 60 512

Oferta

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z: nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi: zlecenia i umowy o dzieło
 • zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika
 • naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia
 • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta
 • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą
  a pracownikiem
 • przygotowywanie wniosków do rent i emerytur *

* - możliwość przygotowania pliku w wersji elektronicznej

Wnioski PFRON

 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
  o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika
  (WN-D, INF-D-P) *
 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
  o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy
  (WN-U-G) *
 • refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A) *

* - przygotowywane wnioski są w wersji elektronicznej

Co nas wyróżnia

Profesjonalizm

Jesteśmy rzetelnym i profesjonalnym biurem

Terminowość

Usługi zawsze wykonujemy na czas

Obsługi Klienta

Gwarantujemy wysoki poziom obsługi Klienta

Certyfikat MF

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów