+48 888 789 804
13 43 60 512

Oferta

Księgi handlowe


 • prowadzenie ewidencji księgowej: analitycznej i syntetycznej
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie: sprawozdań dla celów statystycznych i rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów


 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym
  i rachunkowym
 • dekretowanie i dokonywanie zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: krajowych
  i zagranicznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Prowadzenie ewidencji:

 • przychodów
 • środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych
 • wyposażenia
 • podatku VAT
 • Rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego

Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń


 • wypełnianie dokumentów rejestracyjnych do KRS
 • prowadzenie ewidencji księgowej: analitycznej i syntetycznej
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i sprawozdań rocznych
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z: nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi: zlecenia i umowy o dzieło
 • zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika
 • naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia
 • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta
 • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą
  a pracownikiem
 • przygotowywanie wniosków do rent i emerytur *

* - możliwość przygotowania pliku w wersji elektronicznej

Wnioski PFRON


 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
  o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika
  (WN-D, INF-D-P) *
 • przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON
  o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy
  (WN-U-G) *
 • refundacja składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A) *

* - przygotowywane wnioski są w wersji elektronicznej

 • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu
  w tym ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu, prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie, opisywanie faktur m.in. dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej
 • przygotowywanie wniosków: o płatność, sprawozdawczych
  i końcowych
 • kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 • sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS)

Naszym klientom oferujemy:

 • możliwość odbioru dokumentów od Klienta z miasta i okolic Krosna
 • dostarczanie deklaracji podatkowych i ZUS do urzędów
 • dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów
 • miłą i fachową obsługę
 • rzetelność, uczciwość, dokładność, terminowość
 • atrakcyjne warunki finansowe

Co nas wyróżnia

Profesjonalizm

Jesteśmy rzetelnym i profesjonalnym biurem

Terminowość

Usługi zawsze wykonujemy na czas

Obsługi Klienta

Gwarantujemy wysoki poziom obsługi Klienta

Certyfikat MF

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów